Escalar a l'Alcoià i Comtat

*Al Sector Escarabats, fa molts anys, s'escalava l'agulla esquerra i la canal existent al centre. Actualment fa molts anys que ja no s'escalen, quede ací en memòria, ja que de segur ens cridaran l'atenció.

Sector Escarabats

<

10 min

>

Advertència
Dissenyat: Àlex Mora
treparalcoiaicomtat@gmail.com