Escalar a l'Alcoià i Comtat

 

 

L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori) Situació Zona
L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori) Dades GPS
Sector Hortet del Pobre I Sector Hortet del Pobre IV Sector Hortet del Pobre VI
Sector Hortet del Pobre II Sector Hortet del Pobre IV -Continuació-
Sector Hortet del Pobre III Sector Hortet del Pobre V
L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori) Sectors Zona
L'Hortet del Pobre (Basseta Preventori) Vistes dels Sectors
Waypoints situació Sectors :
Track acces :
Wayponts:
Aparcament (38.70102, -0.4922) Hortet del Pobre (38.70461, -0.49571) GPX Hortet del Pobre 1 (38.70341, -0.49603) Hortet del Pobre 2 (38.70382, -0.49585) Hortet del Pobre 3 (38.70399, -0.4958) Hortet del Pobre 4 (38.70423, -0.49579) Hortet del Pobre 5 (38.70449, -0.49576) Hortet del Pobre 6 (38.70465, -0.49566) KML KMZ
Advertència
Dissenyat: Àlex Mora
treparalcoiaicomtat@gmail.com